صعودبه قله 3211متری بینالود

تیم پنج نفره کوهنوردی خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه تهران به میزبانی شرکت مهندسی ساختمان نفت ایران به قله 3211متری بینالودصعود کردند.این برنامه صعود از پنجم لغایت هشتم مهرماه باحضور137نفرازکارکنان شرکتهای پالایش وپخش فرآوردهای نفتی،مهندسی وساختمان نفت ایران ،ستادومناطق یازده گانه خطوط لوله ومخابرات نفت ایران صورت پذیرفت.این گروه ازمسیرجاده مشهد-قوچان وعبورازشهرچناران ومسیر فرعی روستای فریزی ازجبهه شمالی موفق به این صعودشدند.همانطور که می دانیم قله بینالودازمعروفترین فله های رشته کوههای بینالود است،که ازارتفاعات شهرستان نیشابور محسوب می شود.در این صعود آقایان ایوتوند،چگینی،احمدی،خلیلی وپورالحسینی شرکت داشتند.

/ 2 نظر / 11 بازدید