نامه امیر کبیر به ناصرالدین شاه
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

قربانت شوم

الساعه که در ایوان منزل همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم خبررسیدکه شاهزاده موثق الدوله حاکم قم راکه به جرم رشاءوارتشاءمعزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده وسخن هزل بر زبان رانده اید فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورندتا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه وخاله نمی شود.

                                                 زیاده جسارت است تقی