انسان ثروتمند
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

این دل انسان است که او را سعادتمند وثروتمند وشادمان می کند.انسان با آنجه که هست ثروتمند است.نه با آنچه که دارد.

                                                هنری وارد بی چر


یار وفادار کجاست
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

یار بدم

        یار بدی

                  یاروفادار کجاست

شادبدم

         شادبدی

                   مضحک دربار کجاست

دان بدم

         دان بدی

                   بهلول عاقل کجاست

هر که دهد سروری            ما ندهیم دلبری

هر  که دهد دلبری             ما ندهیم نازخری


نامه امیر کبیر به ناصرالدین شاه
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

قربانت شوم

الساعه که در ایوان منزل همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم خبررسیدکه شاهزاده موثق الدوله حاکم قم راکه به جرم رشاءوارتشاءمعزول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده وسخن هزل بر زبان رانده اید فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورندتا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه وخاله نمی شود.

                                                 زیاده جسارت است تقی


در نبودپدر
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

        ای صبا گربگذری برآسمان گنبدان          بوسه زن برخاک آن وادی ومشکین کن بدن

       ای سپیده گربگذری برسرای کاروان         سرمه کش برجای آن جاویدوتسکین کن دوعین

       ای دمیده گر بگذری بر آن قبرجاودان         دست زن برسنگ آن وجمله قرآن را بخوان

       ای طلوع گربگذری دوسال اندی رادوان          دورتسلسل می رودنی فراموش این فغان

       درنبودت ای پدرچندی است تنها شدیم              بی وفای وبیصدای توراهی صحراشدیم 

چندصباحی است آمدست رضاواحسان پیش تو           دستشان گیرمسندی ده درسرای آغوش تو


مدیریت سایه
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

مدیریت سایه شکلی از اعمال مدیریت است که دستور دهنده واقعی حضور فیزیکی مشهود ندارد، لیکن در قالب و چهره دیگران امر و دستور می راند.


CRM
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

CRMبه عنوان سیستمی در نظر گرفته می شود که در آن تعیین می شود چگونه با مشتریانمان کار کنیم،چگونه مشکلاتشان را حل کنیم، آنها را به خرید محصولات و خدمات شرکتمان ترغیب و تشویق کنیم و با آنها تعاملات مالی داشته باشیم.


دانش را مدیریت کنید.
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

انسان ها غالبا" از نادانی وحشتی ندارند. از اینکه آنها را نادان بدانند می ترسند.


 
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

آیامی شود بر روی ابر راه رفت؟

بله می شود.سفرکنید به جنگل ابر  که در شاهرود

قرار دارد.می توان حس راه رفتن روی ابرها را

تجربه کرد.


باز حافظ
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست    عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد


انبار سیستمی باکاربردفناوریRFID
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID)، یک واژه متداول برای فناوری هایی است که ازامواج رادیویی برای شناسایی خودکار

اشیای فیزیکی استفاده می کند.داده شناسایی شده دریک تراشه[1] که به یک آنتن متصل است،ذخیره می شود و این دوبایکدیگرتگ[2]

RFIDراتشکیل می دهند.داده تگ هنگامی منتشر میشود که بوسیله یک تگ خوان[3] (متحرک/ثابت)،جهت دریافت اطلاعات مورد

  بازخوانی قرار گیرد. RFIDیکی از موثرترین ابزارها در ردیابی اقلام در زنجیره تامین محسوب می شود ،به ویژه زمانی که با

شبکه جهانی EPC[4] (سیستم کد الکترونیکی کالا)ارتباط پیدا می کند. RFIDدرصورت استفاده در مدیریت دارایی فیزیکی ،می تواند

جهت کنترل دسترسی و ردیابی تجهیزات متحرک استفاده شود.اطلاعات در تگ ذخیره و با سنسورهای مناسب در تجهیزات و

 ماشین آلات با ارزش جا داده می شود.       micro chip  [1]

[2] tag

[3] reader

 [4] electronic product  code